17 Search Results for

Nu är det snart dags för semester. I år stänger vi under v. 28-31.

Från en period med väldigt negativ affärspåverkan av pandemin, så trillade plötsligt order efter order på plats härom veckan.

Vi har nu på kort tid tecknat nya affärer för ca. 17 MSEK fördelat på flera olika kunder.

Man skulle gärna vilja lyfta fram de företag som mitt i krisen väljer att satsa stort på nya verktygslösningar och automation. Tyvärr är flera av projekten dock så strategiska, att kunderna vill hålla det konfidentiellt.

Det känns otroligt skönt att ha kunnat ge budskapet till medarbetarna innan de går på semester, att hösten till stor del nu är belagd med nya jobb.

Miljö och Hållbarhet

Vi driver vårt företag på samma ort där flera av oss bor. Därför känns det extra viktigt att försöka göra medvetna val utifrån miljö- och hållbarhetsperspektivet för ett så litet avtryck som möjligt.

 • All el som vi förbrukar är 100% förnybar el.
 • Vi värmer upp vår fastighet med fjärrvärme.
 • Kompressordriften är frekvensstyrd och optimerad, så att vi kvälls- & nattetid automatiskt växlar över till vår mindre kompressor som endast försörjer en kortare slinga med de maskiner som körs obemannat nattetid.
 • Vi har återvinning av värme från våra kompressorer och kylaggregat.
 • All ny belysning som vi installerat de senaste åren är LED.
 • Allt metallskrot återvinns till 100%.
 • All wellpapp & kontorspapper återvinns till 100%.
 • Alla fraktioner av vårt avfall hanteras av vår certifierade avfallsentreprenör JRAB, så att vi har spårbarhet på att det hanteras korrekt i hela kedjan.

Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation. 

Vad innebär det att vara rekommenderad systemintegratör?

Branchorganisationen SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) har fått uppdraget av Tillväxtverket att kvalitetssäkra och rekommendera systemintegratörer som medverkande i Robotlyftet. Östrand & Hansen uppfyller kraven för certifiering som bland annat innebär att vi har partnerskap med en eller flera robotleverantörer, god kunskap om maskinsäkerhetstandarder, möjlighet att genomföra CE-märkning och kan hjälpa kunder att framtidssäkra sin automationslösning. 

Hjälp med offert vid ansökan om automationscheck

Inom Robotlyftet erbjuds tillverkande företag kostnadsfria förutsättningsstudier som genomförs i hela landet av IUC Sverige (Industriella Utvecklings Centra). Förutsättningsstudien innebär en kartläggning och analys av företagets förutsättningar för automation/robotisering. Företag som genomfört en sådan studie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck på upp till 150 000 kronor för en fördjupad analys om möjligheterna till ökad automatisering eller robotisering. Östrand & Hansen hjälper er med att ta fram en kostnadsuppskattning och offert avseende en fördjupad projekteringsförstudie eller annan konsulthjälp som behövs för att kunna gå vidare med ert automationsprojekt. Offerten måste bifogas ansökan om en automationscheck.

Automationschecken kan användas för olika tjänster, exempelvis:

 • Tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis eliminering av tunga, monotona och hälsofarliga arbetsmoment eller förbättrade produktions- och arbetsflöden och tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning tex i en testbädd, testcenter eller i egen produktion
 • projektering av komplett automationslösning inklusive beställningsunderlag
 • utbildning av personal för att säkerställa kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning

Testa vår kalkylator

Vad har din produktion för automationspotential? Fyll i dina siffror och klicka på beräkna resultat.

 • Dagens bemanning per skift:

  st operatörer
 • Kalkylpris/tim per operatör

  kr/tim
 • Antal skift

  st
 • Effektivitetsgrad idag

  %
 • Cykeltid för montage

  sek/detalj
 • Årsvolym

  st/år
 • Önskad bemanningsgrad med automation

  st operatörer
 • Antal skift med automation

  st
 • Effektivitetsgrad med automation

  %
 • Önskad Pay-off tid för automation

  år
 • Ditt resultat

  Nedan ser du ditt resultat. Du kan när som helst ändra nyckeltalen i kalkylatorn ovan och klicka på “Beräkna resultat” för att få nya resultat.

  Jag är intresserad av att diskutera mitt resultat!

 • Mantidskostnad per styck idag:

  kr/st
 • Mantid/år idag

  tim/år
 • Mantidskostnad per år idag

  kr/år
 • Mantidskostnad per styck med automation

  kr/st
 • Mantidskostnad per år med automation

  kr/år
 • Investeringsram för automation i förhållande till Pay-off

  kr
 • Mantid/år med automation

  tim/år
 • Besparing i mantid

  tim/år
 • Den 1 oktober började Martin Qvänstedt sin anställning hos oss som Platschef för Östrand & Hansen i Bankeryd. I hans roll kommer även ingå ansvar för vårt konstruktionsgäng samt att han kommer agera som projektledare för våra större kundprojekt.

  Martin kommer närmast från en roll som Marknads- & Projektansvarig hos Sivab i Forserum. Vi välkomnar Martin till oss och önskar honom lycka till framöver.

  Från idé till färdig funktion

  På Östrand & Hansen konstruerar och tillverkar vi pressverktyg, lösningar för industriutomation samt specialmaskiner. Vi är en partner som ger idéer, råd och fungerar som bollplank när det gäller produktutveckling. 

  Pressverktyg

  Vår huvudinriktning vad gäller pressverktyg är avancerade automatverktyg med mycket funktions- och teknikinnehåll.

  Automation & Specialmaskiner

  På Östrand & Hansen jobbar vi för att kunna skapa en så lönsam automation som möjlig för dig som kund.
  Räkna på din automationspotential
  Hur mycket pengar kan du frigöra och använda på automation? Eller vilken pay-off kan du förvänta dig? Vi har tagit fram en automationskalkylator som beräknar potentialen som finns kring ett befintligt produktionsavsnitt eller produktionsmoment.
  Jag vill testa kalkylatorn!

  Senaste nyheterna

  Vi är Östrand & Hansen

  Östrand & Hansen finns beläget i Bankeryd, nordväst om Jönköping. Vi är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av pressverktyg och specialmaskiner. Redan 1974 lämnade det första verktyget vår fabrik för leverans till kund.

  Men vårt arbete omfattar inte bara konstruktion och tillverkning. Vi tar även ansvar för service- och reparationstjänster, ger råd, idéer och fungerar som bollplank vid problemlösning när det gäller produktutveckling. Det senare har blivit en allt viktigare del i våra kundrelationer. Tillsammans kan vi på ett tidigt stadie se förutsättningarna och lösa eventuella problem knutna till det aktuella projektet.

  Du hittar oss på Tallvägen 1, 564 35 Bankeryd

  Skicka till Box 80, 564 22 Bankeryd

  Telefon: 036-37 39 80
  Fax: 036-37 14 85
  info@ostrand-hansen.se

  Mikael Hansen

  Konstruktion Verktyg

  Niklas Mattsson

  Styrning, PLC & maskinsäkerhet
  Spela videoklipp

  Erfaren och engagerad personal

  På Östrand & Hansen produceras en mängd kundspecifika projekt. För att kunna göra det är en kompetent och engagerad personalstyrka en viktig pusselbit. Våra medarbetare ser alltid till att verktyg och maskiner produceras och levereras i rätt tid och på ett säkert sätt. Dessutom tillhandahåller vi utbildningar, installationer och igångkörning ute hos kund.
  Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens inom en rad olika arbetsområden, vilket vi tar tillvara på i våra team. Vi har alla samma mål – att leverera en produkt och tjänst som överträffar kundens förväntningar.

  Maskinpark

  Vår långa erfarenhet har lärt oss att aldrig nonchalera våra kunders önskemål och krav. Vi har också lärt oss att inte vara för försiktiga utan att våga satsa på ny teknik och egna idéer. Naturligtvis konstruerar och programmerar vi i en modern CAD-/CAM- miljö och tillverkningen sker i en maskinpark som kontinuerligt uppgraderas med den senaste tekniken. Allt i syfte att leverera produkter av högsta kvalitet till våra kunder.

  3D-printning

  Som en del i att hjälpa våra kunder med snabb och enkelt prototypframtagning har vi även möjlighet att printa ut detaljer i vår 3D-printer.

  Miljö och Hållbarhet

  Vi driver vårt företag på samma ort där flera av oss bor. Därför känns det extra viktigt att försöka göra medvetna val utifrån miljö- & hållbarhetsperspektivet för ett så litet avtryck som möjligt.

  Previous
  Next

  Automation & Specialmaskiner

  Östrand & Hansen levererar allt från enkla monteringshjälpmedel till avancerade produktionslinjer. Vår breda produktionstekniska erfarenhet gör att vi ofta hjälper våra kunder att hitta rätt redan på idéstadiet.

  Vilka automationspotentialer har du i din verksamhet?

  Det är lätt att bli hemmablind. Genom att låta oss se hur ni jobbar i dag kan vi komma med bra inspel och lösningar kring hur ni kan och borde jobba i morgon.


  Lönsam automation

  Många sätter ett likhetstecken mellan automation och robot, men inte vi!
  Varje automationsfall är unikt. Förutsättningar i form av detaljutformning, krav på takttider och volymer varierar från fall till fall. Vi har både förmågan och erfarenheten av att ta fram lösningar som består av antingen specialbyggda maskiner eller robotapplikationer – och ibland en kombination av dem.
  Vi tittar på olika alternativ innan vi bestämmer väg. Sammantaget skapar det en lönsam automation för dig som kund!


  Nyckelfärdiga lösningar

  Vi har erfarenhet och kompetens att leverera allt från idé, konstruktion, komponenttillverkning, montering och programmering till installation och igångkörning hos kund. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt automationsbehov.

  Och du – självklart erbjuder vi våra kunder att köpa förebyggande underhåll och service på maskinerna som vi har levererat. Det skapar en långsiktighet och garanterar en hög produktivitet med en bekymmersfri produktion.

  Automation

  Exempel på produkter

  Måleriutrustning produceras i maskiner tillverkade av oss.

  Bländskydd för belysning. Vi har tillverkat monteringslinen.