Inlägg av Mikael

Investering i ny Flerop

Styrelsen för Östrand & Hansen har tagit beslut om att investera i en ny Fleroperationsmaskin, för att utöka kapaciteten och […]