Investering i ny Flerop

Styrelsen för Östrand & Hansen har tagit beslut om att investera i en ny Fleroperationsmaskin, för att utöka kapaciteten och uppdatera oss tekniskt.

Valet av maskin har landat i en Okuma Genos M560-V. För oss blir detta en mellansegmentsmaskin storleksmässigt.

“Vi har i processen utvärderat flera olika maskinalternativ och leverantörer, men Stenbergs drog det längsta strået när vi värderade pris, prestanda och service. Vi har ju även två Okuma-maskiner sedan tidigare som vi har mycket god erfarenhet ifrån”, säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder om beslutet.

Maskinen kommer att levereras och driftsättas i början av februari 2019.