Ny stor verktygsorder

Östrand & Hansen har fått förnyat förtroende från en av våra nyckelkunder till att konstruera och tillverka ett tekniskt avancerat pressverktyg.

Verktyget kommer att innehålla mycket mekanik och en integrerad servomotor för att rotera ett rörämne som i flera steg bearbetas från olika håll och formas till färdig detalj. Verktygets funktioner kommer att styras från styrsystemet i kundens befintliga press.

Ämnes- & detaljhantering sker med robot.

“Vi har jobbat ihop med kunden under en längre tid i detaljens konstruktionsfas, kunnat stötta dem med vår kunskap kring hur detaljen bör utformas för att nå bästa producerbarhet och även tillverkat ett antal olika prototyper under processens gång. Det känns kul när vi nu kommit så långt att produkten blir verklighet och att vi fått ordern att tillverka produktionslösningen” säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder.