Nya ägare till Östrand & Hansen AB

Den 6 februari byter Bankerydsföretaget Östrand & Hansen ägare. Göran Hansen, grundare och ägare av Östrand & Hansen, har sålt företaget till Prototypen AB – en ny industriell ägargruppering där bland annat Görans son Mikael Hansen ingår.

– Förvärvet innebär att Östrand & Hansen kan fortsätta att utvecklas som ett självständigt bolag. Ägargrupperingen i Prototypen AB har en bred erfarenhet av både svensk produktion och produktionstekniska företag. Vi har också en stark tilltro till svenska företags förmåga att konkurrera på en global marknad, säger Magnus Trast, VD i Investment AB Vitrinen som är huvudägare i Prototypen AB.

Östrand & Hansen är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av plåtformningsverktyg och specialmaskiner. Idag har företaget 20 anställda och omsätter 23 miljoner kr. Bolaget har haft en stabil tillväxt med en god lönsamhet.

Göran Hansen kommer att arbeta kvar i företaget i minst två år, initialt i samma VD-roll som tidigare. Nu påbörjas dock processen att rekrytera en ny VD.

– Den nya ägargrupperingen har en ägarfilosofi som kan driva företaget vidare i samma anda som tidigare ägare gjort. Det har varit en av de avgörande faktorerna vid valet av köpare, säger Göran Hansen.

Mer information om Östrand & Hansen finns på www.ostrand-hansen.se

Kontakt:

Anna Ragén                                             Magnus Trast
Ordförande Östrand & Hansen           VD Investment AB Vitrinen
070-5554819                                            070-5188065