Nya order värda över 20 MSEK

Östrand & Hansen AB har den senaste tiden erhållit ett antal större order, totalt sett värda över 20 MSEK.

I flera av fallen är vi av sekretessavtal tyvärr förhindrade att informera om vilka kunder och uppdrag det gäller.

Det största kontraktet är dock skrivet med MicroPower Group i Växjö, som innebär att vi skall vara automationspartner åt dem i samband med deras expansion och uppbyggnad av den nya fabriken i Växjö.

Avtalet innefattar utveckling, produktion och driftsättning av ett antal helautomatiska monteringslinjer. Arbetet påbörjas omgående och leveranserna kommer att ske med start Q1 2018.

Det här uppdraget är mycket spännande och är unikt i sitt slag. Vi har aldrig tidigare skrivit avtal som innebär flera leveranser över en längre tid. Det kommer summerat vara vårt största affärskontrakt någonsin.

”Det är speciellt att få förmånen att vara med från start och hjälpa MicroPower utveckla en helt ny produktionsanläggning. Vi har båda mycket höga ambitioner – Den här fabriken skall bli i världsklass.”, säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder.Östrand & Hansen_3