Östrand & Hansen är rekommenderad systemintegratör i Robotlyftet

Illustration av en robotarm. Östrand & Hansen är rekommenderad systemintegratör i Robotlyftet.

Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation. 

Vad innebär det att vara rekommenderad systemintegratör?

Branchorganisationen SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) har fått uppdraget av Tillväxtverket att kvalitetssäkra och rekommendera systemintegratörer som medverkande i Robotlyftet. Östrand & Hansen uppfyller kraven för certifiering som bland annat innebär att vi har partnerskap med en eller flera robotleverantörer, god kunskap om maskinsäkerhetstandarder, möjlighet att genomföra CE-märkning och kan hjälpa kunder att framtidssäkra sin automationslösning. 

Hjälp med offert vid ansökan om automationscheck

Inom Robotlyftet erbjuds tillverkande företag kostnadsfria förutsättningsstudier som genomförs i hela landet av IUC Sverige (Industriella Utvecklings Centra). Förutsättningsstudien innebär en kartläggning och analys av företagets förutsättningar för automation/robotisering. Företag som genomfört en sådan studie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck på upp till 150 000 kronor för en fördjupad analys om möjligheterna till ökad automatisering eller robotisering. Östrand & Hansen hjälper er med att ta fram en kostnadsuppskattning och offert avseende en fördjupad projekteringsförstudie eller annan konsulthjälp som behövs för att kunna gå vidare med ert automationsprojekt. Offerten måste bifogas ansökan om en automationscheck.

Automationschecken kan användas för olika tjänster, exempelvis:

  • Tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning
  • testning av automationslösning för exempelvis eliminering av tunga, monotona och hälsofarliga arbetsmoment eller förbättrade produktions- och arbetsflöden och tillverkningsmoment
  • simulering och provning av automationslösning till exempelvis i en testbädd, testcenter eller i egen produktion
  • projektering av komplett automationslösning inklusive beställningsunderlag
  • utbildning av personal för att säkerställa kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning
Gillar du också kakor? Vi med! På den här sidan har vi några stycken för att du som besökare ska få en så bra upplevelse som möjligt.