Ny medarbetare

Vi hälsar idag vår nya medarbetare Petri Teileri välkommen till Östrand & Hansen.

Petri kommer att jobba som CNC-operatör hos oss. Han kommer närmast från Rexotherm / Brannan i Mullsjö, där han under de senaste 8 åren jobbat med CNC-svarvning och CAM-beredning.

Petri är 44 år och hans största fritidsintresse är fiske.

 

Vår första 3D-skrivare är installerad.

Ultimaker2

Östrand & Hansen har nu installerat sin första 3D-printer. Vi kan nu direkt från vårt CAD-system ”skriva ut” fullskaliga detaljer i olika plastmaterial. Utrustningen är en Ultimaker 2+, med ett arbetsområde på 230x225x205 mm. Användningsområdena är många. Vi kommer bl.a. att använda den som en ren produktionsmaskin, där vi framöver för mindre och enklare detaljer kommer ersätta traditionella produktionsmetoder och material mot 3D-printning i plast. Självklart kommer vi även erbjuda printning som en ny tjänst till våra kunder.

 

Vi investerar i ny mätutrustning

Östrand & Hansen AB tar ett rejält kliv inom mätområdet, då vi nu investerar i en mätarm med blålaserscanner från FARO.

Den nya mätutrustningen kommer innebära att vår mättid minskar, vi får enklare fram komplexa mätresultat, t.ex. för form- & lägestoleranser och nya möjligheter inom mätning öppnas.

Med mätarmen skannar vi av ett mätobjekt med en laserståle. Strålen mäter upp till 560 000 mätpunkter/sekund inom ett sfäriskt mätområde på 1,8 m. Detta mätpunktsmoln skapar en modell som vi t.ex. kan jämföra och få fram avvikelserna mot solidmodellen från CAD.

Eftersom mätarmen är portabel kommer möjligheterna även att öppnas för att mäta på kompletta verktyg eller maskiner. Man kan också tänka sig att mäta ute hos kund i en befintlig maskin för att t.ex. enklare få fram infästningspunkter när vi skall modifiera och bygga om gammal utrustning. Möjligheten ges också till s.k. ”Reversed engineering”, dvs. att vi kan skanna in en befintlig maskindel som vi inte har CAD-underlag på, för att med detta som underlag ta fram nya reservdelar.

Kolla gärna på demonstrationsvideon på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=0Hyp0SDY9sA&feature

 

 

Ny stor verktygsorder

Östrand & Hansen har fått förnyat förtroende från en av våra nyckelkunder till att konstruera och tillverka ett tekniskt avancerat pressverktyg.

Verktyget kommer att innehålla mycket mekanik och en integrerad servomotor för att rotera ett rörämne som i flera steg bearbetas från olika håll och formas till färdig detalj. Verktygets funktioner kommer att styras från styrsystemet i kundens befintliga press.

Ämnes- & detaljhantering sker med robot.

“Vi har jobbat ihop med kunden under en längre tid i detaljens konstruktionsfas, kunnat stötta dem med vår kunskap kring hur detaljen bör utformas för att nå bästa producerbarhet och även tillverkat ett antal olika prototyper under processens gång. Det känns kul när vi nu kommit så långt att produkten blir verklighet och att vi fått ordern att tillverka produktionslösningen” säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder.

 

Östrand & Hansen deltar i GrowKomp

Vi har, som ett av ett 30-tal andra tillverkande företag i regionen beviljats att delta i GrowKomp, ett projekt över 3 år delfinansierat med 8,1 MSEK från ESF, Europeiska Socialfonden. Syftet är att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos företagen genom verksamhetsutveckling/ innovationsförmåga, strategisk kompetensförsörjning samt ett tydligare arbete kring CSR/jämställdhet.

Uppstartsmötet för projektet genomfördes idag (10/3) på Kinnarps Arena, där vi fått information om projektets innehåll, upplägg och mål. Det skall bli en mycket spännande resa, där stort fokus kommer läggas på att utveckla ledningens strategiarbete.

 

Skärmklipp

Frukostmöte i Bankeryd med Automation Småland

Fredagen den 8/4 kommer nästa frukostmöte med Automation Småland att genomföras. Denna gång är Östrand & Hansen värd för mötet, och vi kommer att genomföra det hos Orkla House Care (f.d. Anza).

Temat för mötet är “Återflytt av produktion till Sverige”. Malin Löfving, universitetslektor i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping, kommer att prata om varför företag väljer att flytta tillbaka produktion, svårigheter och möjligheter med att flytta tillbaka produktion till Sverige.

Vi kommer också få möjlighet att titta närmare på Orklas högautomatiserade produktionsmaskiner i drift, konstruerade och tillverkade av Östrand & Hansen.

Anmäl dig till detta högintressanta möte via Automation Smålands hemsida på denna länk.

Vi söker ekonom

Nu påbörjas rekryteringen av en Ekonom till Östrand & Hansen. Efter en tidigare pensionsavgång har vi under en tid köpt in vår ekonomi- & redovisningstjänst från extern firma, men har nu tagit beslut om att åter ha detta i egen regi.

För dig med ekonomibakgrund är detta en mycket intressant tjänst i ett företag med tillväxtstrategi. Eftersom det blir en nystart blir du en viktig kugge i att forma våra ekonomirutiner framöver.

I rekryteringen tar vi hjälp av Ny Position, så kontakta Annika Quennerstedt eller Helen Einarson Lundin på 036-330 09 00 om du är intresserad eller sök via följande länk.

Vi söker CNC-operatör

Vi söker nu en CNC-operatör som skall förstärka vårt CNC-team.

Läs platsannonsen här.

Vi söker Automationstekniker

Vi söker nu en Automationstekniker som skall förstärka vårt team med service- & maskintekniker.

Läs platsannonsen här.

Order på hålklippsmaskiner till EWAB