Order på hålklippsmaskiner till EWAB

Tre nya år med Automation Småland

Östrand & Hansen är medlemsföretag i Automation Småland. Den 31/8 och 1/9 deltog Östrand & Hansen vid Automation Smålands Workshop, där riktlinjerna för de kommande tre åren i projektet arbetades fram. Satsningen på att lyfta möjligheterna med att automatisera länets industriföretag har fått ett tillskott på över elva miljoner kronor från bland annat Tillväxtverket och Svensk Industriförening, Sinf.

Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar och tusentals jobb har försvunnit. Nu börjar trenden vända, och många företag flyttar åter hem produktionen genom att automatisera och nå en så effektiv tillverkning, att produktion i Sverige blir konkurrenskraftig.

Genom fortsättningen av Automation Småland, skall verksamheten lyfta ytterligare. Tillsammans är vi ca. 25 automationsföretag, många med olika nischningar. Vi kan ta hjälp av och komplettera varandra, och på så sätt även lösa större och bredare automationsprojekt än vad vi annars enskilt har kunnat. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att visa industriföretagen vad automationen kan göra för dem. Det handlar bland annat om att utbilda företagen i tillverkningsindustrin. När det gäller trä och metall finns det oerhört mycket kvar att göra, och automationsföretagen är nu bärare av den kompetens som krävs. Till projektet är flera lärosäten kopplade, bl.a. Luleå tekniska universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola, så vi kommer att få bra draghjälp med det senaste inom forskningen, men också genom resurser i form av t.ex. olika examensjobb. Nästa viktiga publika event blir Automationskonferensen den 3/12 2015.

Läs mer på www.automationsmaland.se

och om våra automations lösningar

Ny VD för Östrand & Hansen AB

Den 10 augusti 2015 tillträdde Mikael Ronder som ny VD för Östrand & Hansen AB.

Mikael har en lång industriell bakgrund och har haft en rad ledande befattningar inom olika företag och branscher, bl.a Gnotec, Fagerhult, ROL och Uppåkra Mekaniska.

– Jag har erfarenhet från plåtbearbetning, skärande bearbetning, montering och automation. Jag har bl.a. varit verksam i ett par olika underleverantörsföretag med kunder inom bl.a. bilindustrin. Jag är därmed van vid höga kvalitetskrav och Lean Production. Jag hoppas och tror att det jag har med mig i bagaget skall komma till stor nytta hos Östrand & Hansen. Det är fantastiskt kul att få komma in i ett välskött och lönsamt företag, med engagerade medarbetare som har en enorm erfarenhet och kompetens, säger Mikael Ronder. Samtidigt ser jag redan att det finns förbättringspotentialer som skall kunna lyfta företaget till en ny nivå.

Göran Hansen kommer att jobba vidare i bolaget, men fortsättningsvis i en renodlad tekniker-roll.

– Vi får förmånen att ha Göran som fortsatt mentor och idéspruta. Hans erfarenhet och tekniska kunnande är enormt. På detta sätt får vi en mycket bra övergång, och har chansen att överföra kunskap och erfarenhet till andra medarbetare under en längre tid. Detta gynnar både företaget och våra kunder.

Nya ägare till Östrand & Hansen AB

Den 6 februari byter Bankerydsföretaget Östrand & Hansen ägare. Göran Hansen, grundare och ägare av Östrand & Hansen, har sålt företaget till Prototypen AB – en ny industriell ägargruppering där bland annat Görans son Mikael Hansen ingår.

– Förvärvet innebär att Östrand & Hansen kan fortsätta att utvecklas som ett självständigt bolag. Ägargrupperingen i Prototypen AB har en bred erfarenhet av både svensk produktion och produktionstekniska företag. Vi har också en stark tilltro till svenska företags förmåga att konkurrera på en global marknad, säger Magnus Trast, VD i Investment AB Vitrinen som är huvudägare i Prototypen AB.

Östrand & Hansen är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av plåtformningsverktyg och specialmaskiner. Idag har företaget 20 anställda och omsätter 23 miljoner kr. Bolaget har haft en stabil tillväxt med en god lönsamhet.

Göran Hansen kommer att arbeta kvar i företaget i minst två år, initialt i samma VD-roll som tidigare. Nu påbörjas dock processen att rekrytera en ny VD.

– Den nya ägargrupperingen har en ägarfilosofi som kan driva företaget vidare i samma anda som tidigare ägare gjort. Det har varit en av de avgörande faktorerna vid valet av köpare, säger Göran Hansen.

Mer information om Östrand & Hansen finns på www.ostrand-hansen.se

Kontakt:

Anna Ragén                                             Magnus Trast
Ordförande Östrand & Hansen           VD Investment AB Vitrinen
070-5554819                                            070-5188065