Från idé till färdig funktion

Östrand & Hansen finns beläget i Bankeryd väster om Jönköping. Vi är ett företag med lång tradition av konstruktion och tillverkning av pressverktyg och specialmaskiner. Redan 1974 lämnade det första verktyget företaget för leverans till kund.

Men vårt arbete omfattar inte bara konstruktion och tillverkning. Vi tar även ansvar för service- och reparationstjänster samt ger råd, idéer och fungerar som bollplank vid problemlösning när det gäller produktutveckling. Det senare har blivit en allt viktigare del i våra kundrelationer. Tillsammans kan vi på ett tidigt stadium se förutsättningar och lösa eventuella problem knutna till det aktuella projektet.

Följ oss gärna på LinkedIn.