Östrand & Hansen deltar i GrowKomp

Vi har, som ett av ett 30-tal andra tillverkande företag i regionen beviljats att delta i GrowKomp, ett projekt över 3 år delfinansierat med 8,1 MSEK från ESF, Europeiska Socialfonden. Syftet är att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos företagen genom verksamhetsutveckling/ innovationsförmåga, strategisk kompetensförsörjning samt ett tydligare arbete kring CSR/jämställdhet.

Uppstartsmötet för projektet genomfördes idag (10/3) på Kinnarps Arena, där vi fått information om projektets innehåll, upplägg och mål. Det skall bli en mycket spännande resa, där stort fokus kommer läggas på att utveckla ledningens strategiarbete.

 

Skärmklipp