Tre nya år med Automation Småland

Östrand & Hansen är medlemsföretag i Automation Småland. Den 31/8 och 1/9 deltog Östrand & Hansen vid Automation Smålands Workshop, där riktlinjerna för de kommande tre åren i projektet arbetades fram. Satsningen på att lyfta möjligheterna med att automatisera länets industriföretag har fått ett tillskott på över elva miljoner kronor från bland annat Tillväxtverket och Svensk Industriförening, Sinf.

Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar och tusentals jobb har försvunnit. Nu börjar trenden vända, och många företag flyttar åter hem produktionen genom att automatisera och nå en så effektiv tillverkning, att produktion i Sverige blir konkurrenskraftig.

Genom fortsättningen av Automation Småland, skall verksamheten lyfta ytterligare. Tillsammans är vi ca. 25 automationsföretag, många med olika nischningar. Vi kan ta hjälp av och komplettera varandra, och på så sätt även lösa större och bredare automationsprojekt än vad vi annars enskilt har kunnat. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att visa industriföretagen vad automationen kan göra för dem. Det handlar bland annat om att utbilda företagen i tillverkningsindustrin. När det gäller trä och metall finns det oerhört mycket kvar att göra, och automationsföretagen är nu bärare av den kompetens som krävs. Till projektet är flera lärosäten kopplade, bl.a. Luleå tekniska universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola, så vi kommer att få bra draghjälp med det senaste inom forskningen, men också genom resurser i form av t.ex. olika examensjobb. Nästa viktiga publika event blir Automationskonferensen den 3/12 2015.

Läs mer på www.automationsmaland.se

och om våra automations lösningar