Vår första 3D-skrivare är installerad.

Ultimaker2

Östrand & Hansen har nu installerat sin första 3D-printer. Vi kan nu direkt från vårt CAD-system ”skriva ut” fullskaliga detaljer i olika plastmaterial. Utrustningen är en Ultimaker 2+, med ett arbetsområde på 230x225x205 mm. Användningsområdena är många. Vi kommer bl.a. att använda den som en ren produktionsmaskin, där vi framöver för mindre och enklare detaljer kommer ersätta traditionella produktionsmetoder och material mot 3D-printning i plast. Självklart kommer vi även erbjuda printning som en ny tjänst till våra kunder.