Vi investerar i ny mätutrustning

Östrand & Hansen AB tar ett rejält kliv inom mätområdet, då vi nu investerar i en mätarm med blålaserscanner från FARO.

Den nya mätutrustningen kommer innebära att vår mättid minskar, vi får enklare fram komplexa mätresultat, t.ex. för form- & lägestoleranser och nya möjligheter inom mätning öppnas.

Med mätarmen skannar vi av ett mätobjekt med en laserståle. Strålen mäter upp till 560 000 mätpunkter/sekund inom ett sfäriskt mätområde på 1,8 m. Detta mätpunktsmoln skapar en modell som vi t.ex. kan jämföra och få fram avvikelserna mot solidmodellen från CAD.

Eftersom mätarmen är portabel kommer möjligheterna även att öppnas för att mäta på kompletta verktyg eller maskiner. Man kan också tänka sig att mäta ute hos kund i en befintlig maskin för att t.ex. enklare få fram infästningspunkter när vi skall modifiera och bygga om gammal utrustning. Möjligheten ges också till s.k. ”Reversed engineering”, dvs. att vi kan skanna in en befintlig maskindel som vi inte har CAD-underlag på, för att med detta som underlag ta fram nya reservdelar.

Kolla gärna på demonstrationsvideon på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=0Hyp0SDY9sA&feature