Vi söker ekonom

Nu påbörjas rekryteringen av en Ekonom till Östrand & Hansen. Efter en tidigare pensionsavgång har vi under en tid köpt in vår ekonomi- & redovisningstjänst från extern firma, men har nu tagit beslut om att åter ha detta i egen regi.

För dig med ekonomibakgrund är detta en mycket intressant tjänst i ett företag med tillväxtstrategi. Eftersom det blir en nystart blir du en viktig kugge i att forma våra ekonomirutiner framöver.

I rekryteringen tar vi hjälp av Ny Position, så kontakta Annika Quennerstedt eller Helen Einarson Lundin på 036-330 09 00 om du är intresserad eller sök via följande länk.