Om du inte tänker på automation är du ute!

Under förra veckan genomfördes Elmia Produktionsmässor. Vi deltog med en monter på Elmia Automation.

Man kan konstatera att pandemieffekterna vad gäller mässor är som bortblåst. Mässhallen var uthyrd till sista kvadratmetern, och besöksantalet slog tidigare rekord. 11 149 personer besökte Automationsmässan under veckan.

Konceptet som Elmia har med flera olika industri-branschmässor samtidigt är klockrent. De olika mässorna lockar gemensamt till sig besökare, och inte minst Automations-mässan tror jag är vinnare i detta. För oavsett om man verkar inom plåt, plast, svets eller skärande bearbetning har alla behov av automation.

Generellt visade både utställare och besökarna upp en framtidstro och optimism. De flesta anser att vi nu börjar lämna lågkonjunkturen bakom oss, och med en inflation åter på normala nivåer och räntesänkningar i antågande ökar investeringsviljan igen.

Man kan också konstatera bredden inom automationsområdet. Oavsett bransch och om du jobbar med lågvolyms- eller högvolymsserier, finns det automationslösningar för alla.

Det är också mycket omvärldsfaktorer som talar för automation just nu. Här listar jag några:

TRANSPORTER:

Problemen som uppstod under pandemin med nedstängningar påverkade leveransflödet i allra högsta grad. Transportproblemen som också uppstod då, med containerbrist och dessutom samtidigt ett stopp i Suez-kanalen och problem i de stora hamnarna har fortsatt med nya problem bl.a. i form av piratangrepp som gjort att rederierna måste ta andra vägar som både fördröjer och fördyrar transporterna. Transportpriserna har i allra högsta grad ökat de senaste åren. Detta gör att många nu ser över sina logistikupplägg och flöden och plockar hem produktion.

PRISBILD:

Prisbilden i Asien och lågkostnadsländer på närmare håll har ökat lavinartat de senaste åren. Löneökningar på tvåsiffriga procenttal är inte ovanliga. Med automation är produktion i Sverige konkurrenskraftigt.

POLITISKA LÄGET

Vi har ju tyvärr just nu ett minst sagt oroligt läge i världen. Utifrån detta börjar vissa kunder nu välja produkter utifrån var de har producerats. Detta spelar givetvis in på hur företag tar beslut om var produktionen skall förläggas. För att klara kostnadsbilden vid hemflytt krävs automation. En annan påverkan är att försvarsindustrin står för stora utmaningar i form av volymökningar av sällan skådat slag. Det som tidigare varit manuella moment i deras produktion kräver nu automation för att kunna öka produktionstakten.

KVALITET:

Bristande kvalitet på leveranser från lågkostnadsländer kan både skapa leveransproblem och stora kostnader för att rätta till dessa. Med en automatiserad produktion på hemmaplan säkrar man i regel upp kvaliteten högst väsentligt. Made in Sweden står högt i kurs internationellt.

ARBETSKRAFTSBRIST:

Vi läser dagligdags om kompetensbrist och problem för företag att hitta rätt personal. Detta gör att det faktiskt är väldigt många företag som just nu väljer att automatisera sin verksamhet som lösning på problemet med att inte lyckas tillföra personal.

HÅLLBARHET:

Med rådande miljösituation får hållbarhetsaspekterna med all rätt allt större betydelse i hur man vill ha sin försörjningskedja. På sikt kommer deklarering av CO2-ekvivalenter både på företagsnivå och produktnivå att bli en viktigare faktor för hur kunderna väljer att köpa sina produkter. Närproducerat och med låg miljöpåverkan kommer bli en framgångsfaktor.


Summerat är slutsatsen, att den som sitter still i båten och inte ser över och automatiserar i sin verksamhet, kommer ha stora problem med sin konkurrenskraft och överlevnad framöver.

Personal på Östrand & Hansen: Vd Mikael Ronder
Mikael Ronder
VD, Östrand & Hansen
Gillar du också kakor? Vi med! På den här sidan har vi några stycken för att du som besökare ska få en så bra upplevelse som möjligt.