Förvärv av Hjo-Verktyg AB

Logotyp Hjo Verktyg AB - vårt systerföretag

Prototypen AB, ägare till Östrand & Hansen AB i Bankeryd, har den 29 maj 2019 förvärvat samtliga aktier i Hjo-Verktyg AB.

”Hjo-Verktyg är ett anrikt bolag med hög kompetens och god lönsamhet. Vi ser stora möjligheter att både utveckla befintlig verksamhet och till synergier och samarbeten mellan företagen. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud, utökad kapacitet och därigenom bättre leveransförmåga för mer omfattande projekt” säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder, som nu även tillträder som VD för Hjo-Verktyg AB.

 

”Vi säljer nu vårt livsverk och i den processen har vi velat hitta en stabil och långsiktig ägare som möjliggör att Hjo-Verktyg både utvecklas och lever vidare. Den målsättningen tror vi infrias genom detta val av ny ägargrupp för bolaget”, säger tidigare VD och ägare Leif Holmbäck.

 

Avsikten är att både Östrand & Hansen och Hjo-Verktyg skall fortsätta som fristående bolag. Ett arbete inleds dock omedelbart för att likrikta rutiner och arbetssätt och därigenom underlätta samarbeten mellan bolagen.

 

Leif och Lotta Holmbäck kommer under en övergångsperiod jobba kvar i företaget, för att bidra till en bra övergång för de nya ägarna.

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ronder, VD för Östrand & Hansen AB och Hjo-Verktyg AB, tel. 0723-880418

 

Östrand & Hansen AB erbjuder smarta funktionella totallösningar inom området industriell automation och verktyg. Vårt kundnära arbetssätt har över 40 års framgångsrik tradition, där vi skapar unika lösningar från idé till färdig funktion. Till vår hjälp har vi moderna maskiner och CAD/CAM-system. Företaget, som är beläget i Bankeryd utanför Jönköping, omsatte 2018 ca. 29 MSEK och har 20 medarbetare. Läs mer på www.ostrand-hansen.se

 

Hjo-Verktyg:s affärsidé är allt sedan starten för drygt 50 år sedan inriktad på att vara en lyhörd partner som löser plåt-bearbetande kunders behov av verktyg med inriktning på Stans-, Bock- Drag- & Följdverktyg, Kantpressverktyg och Saxskär. Kombinationen av stor idérikedom, praktisk erfarenhet och ett kundfokuserat arbetssätt genomsyrar dess dagliga verksamhet. Företaget som är beläget i Hjo omsatte 2018 ca. 20 MSEK och har 15 medarbetare. Läs mer på www.hjoverktyg.se

 

Prototypen AB är ägarbolaget till Östrand & Hansen AB samt Hjo-Verktyg AB. Ägarskapet är fördelat på Investment AB Chiffonjén (40%) och övrig andel på styrelse och VD. Alla har en lång industriell erfarenhet och ett brett nätverk av kontakter.

Gillar du också kakor? Vi med! På den här sidan har vi några stycken för att du som besökare ska få en så bra upplevelse som möjligt.